Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem

on Poniedziałek, 08 Październik 2012. Posted in Inwestycje w obiektach

Plik do pobrania

Download

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

z siedzibą w Warszawie

 

Projekt pn. „ Instalacja pomp ciepła wraz z osprzętem dla Hotelu Górskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych” obejmuje rozbudowę istniejącego źródła ciepła o 2 pompy ciepła z pionowym dolnym źródłem wraz z odzyskiem ciepła ze ścieków sanitarnych. Instalacja pomp ciepła wspomaga istniejący system zasilania instalacji c.o. i przygotowania cwu. 

Projekt jest komplementarny do już zrealizowanego przez PTTK projektu PL0337 pn.

„Instalacja  odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu jest:

1.      Zmniejszenie kosztów związanych z zapotrzebowaniem na energię

2.      Samowystarczalność energetyczna

3.      Rozbudowa istniejącego źródła ciepła

4.      Dywersyfikacja źródeł energii

5.      Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

      Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi nr 2. Infrastruktura techniczna, działanie nr 2.2 Infrastruktura energetyczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2007-2013 została podpisana w dniu 28 sierpnia 2012r.

 

Całkowita wartość projektu:  1 633 324,67 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  496 910,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa:  87 690,00 PLN

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.