ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania pn.” Dostawa i montaż 2 szt. domków drewnianych campingowych z instalacjami w obiekcie PTTK ”Leśna Willa” w Komańczy”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ” Dostawa i montaż 2 kpl. domków drewnianych campingowych z instalacjami w obiekcie PTTK ”Leśna Willa” w Komańczy”, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną i uzgodnieniami z Zamawiającym.

 

Pełna treść zapytania ofertowego w formacie PDF:

Pobierz plik (format PDF).

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.