Przetarg na sprzedaż nieruchomości pn. Domki Turystyczne Camp- PTTK

OGŁOSZENIE

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pn. Domki Turystyczne Camp- PTTK

położonej w miejscowości Sanok/dzielnica Biała Góra

Oferty kupna należy przesłać na adres: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. 38-500Sanok ul. Mickiewicza 29, w terminie do dnia: 20 grudnia 2018r.godz.10.00 z dopiskiem na kopercie” Przetarg Biała Góra”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł na konto wskazane w szczegółowych warunkach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej: www.bieszczadypttk.pl

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki BSiH PTTK z siedzibą w Sanoku pod numerem telefonu:13 46 311 29.

O wynikach przetargu jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7. dni od dnia otwarcia ofert.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie.


Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu w załączniku.

 

Pobierz załącznik

Download

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.