Przetarg na sprzedaż nieruchomości Hotel „EUROPA”

OGŁOSZENIE

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Hotel „EUROPA”

położonej w miejscowości Lublin przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Oferty kupna należy przesłać na adres :

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29

w terminie do dnia: 17 grudnia 2018r. godz.10.00

z dopiskiem na kopercie” Przetarg Hotel EUROPA”

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł na konto wskazane w szczegółowych warunkach przetargowych umieszczonych na stronie internetowej: www.bieszczadypttk.pl

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki BSiH PTTK z siedzibą w Sanoku pod numerem telefonu:13 46 311 29.

O wynikach przetargu jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7. dni od dnia otwarcia ofert.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu w załączniku.

UWAGA! Nastąpiła zmiana warunków uczestnictwa. Prosimy o ponowne zapoznanie się z załącznikiem.

Pobierz załącznik

Download

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.