Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja Domu Turysty II w Sanoku

Data ogłoszenia: Wtorek, 17 Kwiecień 2018

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn."Termomodernizacja Domu Turysty II w Sanoku": montaż 14 szt. zaworów termostatycznych z głowicami na grzejnikach c. o.  wraz z załącznikami:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018r.

Plik nr 1 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

2. Przedmiar robót.

Plik nr 1 – Przedmiar robót (format PDF).

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.