Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK w Jaworcu

Data ogłoszenia: Wtorek, 17 Kwiecień 2018

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK w Jaworcu": docieplenie ścian zewnętrznych, połaci dachowej, stropu nad poddaszem modernizacja instalacji grzewczej wraz z załącznikami:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018r.

Plik nr 1 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

2. Przedmiar robót.

Plik nr 1 – Przedmiar robót (format PDF).

3. Inwentaryzacja budynku bacówki.

Plik nr 1 – Inwentaryzacja (format PDF).

Plik nr 2 – Przekrój A-A (format PDF).

Plik nr 3 – Rzut poddasza (format PDF).

Plik nr 4 – Rzut piwnic (format PDF).

Plik nr 5 – Rzut parteru (format PDF).

Plik nr 6 – Rzut I piętra (format PDF).

Plik nr 7 – Elewacja tylna (format PDF).

Plik nr 8 – Elewacja frontowa (format PDF).

Plik nr 9 – Elewacja boczna II (format PDF).

Plik nr 10 – Elewacja boczna I (format PDF).

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.