OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.

Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29, tel./fax 13 46 301 23

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone
na zadania pn.:

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

Termin składania ofert - do dnia 24.08.2017r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów i warunków ich przeprowadzenia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, w dziale Inwestycji - pokój nr 10, w godz. 9:00 do 15:00, tel. 13 46 311 29, tel/fax 13 46 301 23, kom. 668 847 984.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne będąw siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych www.bieszczadypttk.pl i www.pttk.pl.

 

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych.

Plik nr 1 – Ogłoszenie (format PDF).

Plik nr 2 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

Plik nr 3 – Przedmiar (format PDF).

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

Plik nr 1 – Ogłoszenie (format PDF).

Plik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF).

Plik nr 3 – Przedmiar (format PDF).

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.