Dzierżawa obiektu pn. Dom Górski PTTK w Wetlinie wraz z przyobiektowym Campingiem

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o.

38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

 

Odda w dzierżawę obiekt pn. Dom Górski PTTK w Wetlinie wraz z przyobiektowym
Campingiem
(dawna nazwa Hotel Górski )

 

Informacje na temat obiektu i warunków dzierżawy można uzyskać w godzinach od 8.00- 14.00

w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 46 01 23, 604 177 983.

 

Social Bookmarks

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.