Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Dzierżawa obiektu DOM GÓRSKI PTTK w Wetlinie

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

zaprasza do składania ofert na dzierżawę obiektu

 

DOMU GÓRSKIEGO PTTK w WETLINIE
(dawna nazwa Hotel Górski PTTK)


Pisemne oferty zawierające proponowaną kwotę czynszu netto należy składać w sekretariacie spółki (lub przesłać na adres spółki) .

 

Informacje na temat obiektu oraz warunków umowy można uzyskać w godzinach od 8.00- 14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 46 301 23, 604 177 983.

 

Zarząd spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Sprzedaż nieruchomości pn. Domki Turystyczne Camp - PTTK

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o.
z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 29

Sprzeda

nieruchomości pn. Domki Turystyczne Camp- PTTK położoną w miejscowości Sanok/dzielnica Biała Góra

Dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółki BSiH PTTK z siedzibą w Sanoku pod numerem telefonu:13 46 311 29.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.