Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Pisemny przetarg na poddzierżawę obiektu pn. Dom Górski PTTK w Wetlinie

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o.

38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Ogłasza pisemny przetarg na poddzierżawę obiektu pn. Dom Górski PTTK w Wetlinie

(dawna nazwa Hotel Górski )

Informacje na temat obiektu można uzyskać w godzinach od 8.00- 14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 463 01 23, 604 177 983.

Kryteria przetargowe dostępne na stronie internetowej www.bieszczadypttk.pl

Oferty wraz z potwierdzeniem uiszczenia wadium przetargowego należy złożyć w siedzibie spółki lub przesłać na adres Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 w terminie do dnia 11 marca 2019 do godz.10.00 w zalakowanych kopertach z dopiskiem na kopercie PRZETARG Dom Górski Wetlina”.

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:
Kryteria HG Wetlina (format PDF)
Umowa Wetlina (format PDF)
Oświadczenie Oferenta (format PDF)


Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku hotelowego, przebudowa dróg i placów, budowa domków campingowych na działce nr 606 w Wetlinie – Dom Górski PTTK

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku hotelowego, przebudowa dróg i placów, budowa domków campingowych na działce nr 606 w Wetlinie – Dom Górski PTTK”.


Pełna treść zapytania ofertowego w poniższym załączniku.

Pobierz załącznik

Download

Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie Dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku noclegowo-restauracyjnego Dom Turysty I w Sanoku

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku noclegowo-restauracyjnego Dom Turysty I w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, działka nr 90/1 ”.


Pełna treść zapytania ofertowego w poniższym załączniku.

Pobierz załącznik

Download

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.