Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Dzierżawa Domków Campingowych PTTK

Data ogłoszenia: Czwartek, 09 Marzec 2017

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.


38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29


zaprasza do składania ofert na dzierżawę


DOMKÓW CAMPINGOWYCH PTTK


zlokalizowanych w Sanoku na Białej Górze


Pisemne oferty zawierające proponowaną kwotę czynszu netto należy składać w sekretariacie spółki (lub przesłać na adres spółki) do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 11.00. Informacje na temat obiektu oraz warunków umowy można uzyskać w godzinach od 8.00-14.00 w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem: 13 46 301 23, 604 177 983

 

Zarząd spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.