Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku

jest jednoosobow Spk Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego . Zostaa utworzona na podstawie Uchway Prezydium ZG PTTK nr.126/92 z dnia 19.05.1992r .

Kapita zakadowy Spki wynosi 1.874.200,00 zotych. KRS Sd Rejonowy w Rzeszowie ,XII Wydzia Krajowego Rejestru Sdowego nr.0000120174

Spka zarzdza 15 obiektami noclegowo-gastronomicznymi pooonych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim

Pozycje otagowane jako BIESZCZADY ON LINE

Mapa obiektw PTTK

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budetu Pastwa.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013oraz budetu Pastwa.