Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku

Email
Drukuj
PDF

Została utworzona na podstawie Uchwały Prezydium ZG PTTK nr.126/92 z dnia 19.05.1992r.

Wspólnicy:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krośnie,
- Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.460.800,00 złotych.

KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr. 0000120174

Spółka zarządza 17 obiektami noclegowo-gastronomicznymi położonymi na terenie województwa podkarpackiego (w Sanoku, Bieszczadach i Beskidzie Niskim) oraz województwa lubelskiego (w Puławach, Lublinie i Kazimierzu Dolnym).

Władze Spółki :
Zarząd Spółki (jednoosobowy) - Józef Szymbara Prezes

Rada Nadzorcza: Mirosław Dębniak, Bożena Zajączkowska, Arkadiusz Białas, Barbara Wais.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.