Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku

Email
Drukuj
PDF

jest jednoosobową Spółką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Została utworzona na podstawie Uchwały Prezydium ZG PTTK nr.126/92 z dnia 19.05.1992r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.409.100,00 złotych.

KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr. 0000120174

Spółka zarządza 15 obiektami noclegowo-gastronomicznymi położonych w Beskidzie Niskim, Domem Turysty w Puławach, Domem Turysty "SPICHLERZ" i "MURKA"w Kazimierzu Dolnym, Hotelem "EUROPA" w Lublinie

Władze Spółki :
Zarząd Spółki (jednoosobowy ) - Józef Szymbara Prezes

Rada Nadzorcza: Mirosław Dębniak, Anna Jaskulska, Arkadiusz Białas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.